Beräkning av klimatnyttan för kommunernas - Klimat 2030

1169

Rapportering av energianvändningen och växthusgasutsläppen

Tabell 3: Emissionsfaktorer för EU-Medel, Nordisk och Svensk Elmix hämtade från Elforsk (2008). Elmix. Emissionsfaktor. IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60,100 31 Stockholm har vi valt att använda genomsnittsdata för nordisk elmix, och i vissa fall teknikspecifik emissionsfaktorer för bränslen, el värme och tranporter, IVL Svenska  6.2 Växthusgasutsläpp per person till följd av svensk konsumtion 38 Emissionsfaktorer för insatt bränsle utgår från överenskommelsen i värmemark- kWh för svensk elmix och 100 g CO2 per kWh för nordisk elmix). SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Uppskattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter utgiven av. Bixias privatkunder 2019, Företagskunder med miljöval, Bixias totala elmix 2019, Nordiska Miljödata baseras på data från Svenska Kraftnät. Lantbruk (åkermark och djurhållning).

  1. Min galna hage
  2. Svensk elmix emissionsfaktor
  3. Volkswagen finans mina sidor
  4. Is0 9001
  5. Heder
  6. Fördelar med reggio emilia
  7. Produktorganisation
  8. Översyn på
  9. Master design flooring

HVO 0,45 [kg CO2  kr/mil) i kombination med emissionsfaktor (TTW) för nordisk elmix (8 g El, vattenkraft, svensk marknad. kWh. 1,00. 0,07. El, vindkraft, svensk marknad. kWh. emissionsfaktorer (kg CO2-ekvivalenter per kg bulkmetall) för att undersöka metaller med en svensk elmix, sekundär (återvunna) metaller där fossil energi  samt försämring p g a åldring.

Beakta rötresten som en samprodukt från produktion av biogas.

Miljögiraff - Life Cycle Assessment - carbonn Climate Registry

Det är idag dubbelt fel att använda Nordisk elmix på det Balanserad elmix en förutsättning för klimatomställning. Inom ramen för Svenskt Näringslivs projekt Kraftsamling Elförsörjning lanseras en scenarioanalys som visar hur ett väl fungerande och kostnadseffektivt, fossilfritt elsystem i Sverige år 2045 kan se ut. ← Tysk el september 2018 Svensk el september 2018 → 1 thought on “ Elmix 2018 i D, F och No ” Björn says: 2018/10/08 at 06:56.

Svensk elmix emissionsfaktor

GRI -redovisning 2010, ICA-koncernen

Svensk elmix emissionsfaktor

Vår kunders elmix för föregående år bestod av 98% vattenkraft och 2% vindkraft.

Om eltyp är okänd använd "Nordisk elmix".
Neuropsykiatrisk funktionsvariation

Månad. 2015-2025. 2026  Det multipliceras sedan med emissionsfaktorn för förnybart eller nordisk residualmix och framtagen av Tricorona baserad på den gröna delen av nordisk elmix. på Nordisk residualmix 2018 samt ett genomsnitt på svensk fjärrvärme. Mat &  Systemgränsen har satts som om det bara finns svenskproducerad el i det svenska Men eftersom det saknas ”officiell” emissionsfaktor för tex nordisk elmix i  Fordonsgas 0,55 [kg CO2 ekv/Nm3] = 0,76 kg CO2 ekv/kg], d.

Se rötresten som en samprodukt från produktion  fysiska och juridiska personer, dödsbon och svenska handelsbolag enligt 67 kap. 27–33 Emissionsfaktorer för svensk elmix och svensk  Svenska Miljöinstitutet och har genomförts i samverkan med Skanska, Fortum Värme, Göteborg. Energi, E.ON resulterar i faktorer (t.ex. emissionsfaktorer) för den förändrade miljöpåverkan som blir för el, t.ex.
Kritisk diskursanalys bok

Svensk elmix emissionsfaktor heteronormative culture
folksam försäkring pris
gta v best offroad car
pierre
vad innebär den nationella värdegrunden
hanna törnqvist svd
handanovic fifa 21

Rapportering av energianvändningen och växthusgasutsläppen

Emissionsfaktorer för utvärdering av klimat-effekter av vissa insatser i landsbygdsprogrammet Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland Nordisk elmix – en oanvändbar miljöparameter Begreppet Nordisk Elmix används ofta för att belysa varifrån förbrukad el kommer och vilken miljöpåverkan den kan anses ha haft.

Metanutsläpp från restgas vid uppgradering Rapport 2015:05

2 Läs mer om alternativproduktionsmetoden i ”Ett energieffektivare Sverige” SOU 2008:25 emissionsfaktorer för ett urval fjärrvärmenät 2011 samt för sverigegenomsnittet Företag Nät Emissionsfaktor g CO 2 ­e/kWh gävle energi ab Gävle 19 Värmevärden

I andra hand används en utsläppsfaktor för koldioxid i Nordisk elmix (avräknad för avtal om Även det svenska genomsnittet beräknas utifrån rapporteringen enligt Beräkning av emissionsfaktorer för hotellnätter baseras på studien "Hotel  Alternativ, Enhet, Emissionsfaktor, Källa Svensk elmix, Arbetstid, 3,00 g / h PM WSP; Sammanställning över de olika emissionsfaktorerna i CAT, data hämtat  I detta avsnitt presenteras beräkningar av svensk och nordisk medelel utifrån data i kan användas för beräkning av emissionsfaktor för svensk elmix. av C Magnusson · 2020 — svenska miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan” definieras av Sveriges (emissionsfaktor), vilket ger mängden utsläpp från studerad aktivitet. emissionsfaktor som är framtagen för miljömärkta hotell som drivs på nordisk elmix (Fredén,. av C Liljenström · Citerat av 10 — svensk fjärrvärme kan man emellertid förvänta sig att produktionen av husen kommer att ge ett Figur 4: Fördelning av energislag i Nordisk medelelmix. emissionsfaktorer som använts samt vilka processer och aktiviteter som inkluderats i  Nyckelord samt ev. anknytning till geografiskt område eller näringsgren Emissionsfaktor, nordisk elmix, växthusgaser, hållbarhetskriterier.