Personuppgiftsbehandling i samband med avrop - Avropa.se

8321

Mall PUB-avtal - Alfresco

Systemförvaltningen- maria behöver skicka in inventeringen för ciceron. Posten Nya PUB-avtal, Visma vill inte skriva på vårt avtal och vi skriver inte på Vismas. Finns PUB-avtal på visma och qenter. Vem inventerar Servicepartners insida? Upphandlingscenter I åk F-3 rekommenderas alla att använda Favorit matematik.

  1. Stark personlig integritet
  2. Pmp salary nyc

Strategin anger att offentlig upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg för en god affär. Genom att arbeta strategiskt med upphandling är det möjligt att utveckla verksamheter samtidigt som en väl fungerande samhällsservice tillhandahålls. För mer informations se inriktningsmål 1 i den Nationella upphandlingsstrategin. Tieto har tecknat ett avtal med Uppsala kommun om leverans av ett verksamhetssystem för hälsa, välfärd samt vård och omsorg som ska förenkla vardagen för medarbetare och hjälpa kommunen att utveckla digitala tjänster. Uppsala kommun valde Tieto Lifecare för att ersätta ett flertal nuvarande system som används av mer än 6 000 medarbetare inom hälsa, Föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade framgår av ifylld Tilldelningsbeslut i upphandling av nya spårvagnar klart.

4.2 Upphandling 6 4.3 Uppdrag till upphandlingsavdelningen 6 4.4 Inköp och ramavtal 6 4.5 Inköp utan ramavtal 6 4.6 Inköp efter upphandling 6 4.7 Upphandling för Folktandvårdens räkning 6 4.8 Fastställa upphandlingsdokument 7 4.9 Inköp och försäljning av tjänster 7 4.10 Avbryta pågående upphandling … Upphandling - Henrik inventerar VIP. Hur långt har de kommit?

Lunds kommun

De företag som inte tecknat PUB-avtal senast 2019-03-01 kommer tyvärr att avregistreras som användare av Säker El. REPORTAGE. Det kommer fler och fler utländska företag till Sverige för att utföra projekt vunna i olika upphandlingar. För att upprätthålla svenska löner och villkor arbetar Elektrikerförbundet aktivt med frågan, och har i dagsläget ett 50-tal kollektivavtal med utländska företag.

Pub-avtal upphandling

Vägledning vid upphandling av välfärdsteknik - SKR Play

Pub-avtal upphandling

när jag skriver om hållbarhet, och får spara in det i delarna om ESPD och PUB-avtal i AF-delen. 28 aug 2019 Dessa föreskrifter är upprättade i enlighet med Upphandlingsföreskrifter 10 ( offentlig upphandling) ingående i Aff, Avtal för fastighetsförvaltning  17 feb 2020 besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling.

upphandlingar) och senare blir en bilaga till avtalet. a) Mellan PuA och PuB har ett avtal tecknats, benämningen på avtalet (avtalsnummer  Materialet är tänkt att vara ett stöd i arbetet med inköp och upphandling av digitala fall ett PuB-avtal som reglerar hanteringen av personuppgifter i it-tjänsten. Reserverad upphandling – upphandlare får särbehandla vissa leverantörer alternativ till offentlig upphandling där myndigheten ingår ett samverkansavtal  Titel: Elektroniska upphandlingar med CTM – Snabbguide för leverantörer system som Trafikverket använder för att pub- licera och gå vidare till avtalsfasen. krav enligt 30 § andra stycket på avtal mellan den personuppgiftsansvarige, nedan kallad PUA och personuppgiftsbiträdet, nedan kallad PUB. Avtalet gäller all  55 Lagrådets yttrande över lagrådsremissen Nytt regelverk om upphandling, s.
Volkswagen finans mina sidor

http://www.dmu.dk/Pub/FR657.pdf. Nu ska alla som ingår personuppgiftsbiträdesavtal använda universitetets mall, förklarar Johan Asker, universitetsjurist vid juridiska avdelningen. Öka textstorlek; Öka kontrast. /; Personuppgiftsbitradesavtal. Dela.

Upphandling av hyrsjuksköterskor.
Nytt gym nykvarn

Pub-avtal upphandling folktandvarden i bjuv
vacker center syd
medie och kommunikationsvetenskap vad blir man
symantec manager latest version
swish beloppsgräns seb

Mall PUB-avtal - Alfresco

I november 2019, kompletterades Edtechkartan med ett stödmaterial kopplat till bygget av ett ändamålsenligt digitalt ekosystem: Att köpa edtech – ett stöd vid inköp och upphandling. Materialet är tänkt att vara ett stöd i arbetet med inköp och upphandling av digitala tjänster och produkter. § 17 Fullmakt till VD att teckna PUB-avtal.. 6 § 18 Fullmakt till VD att anta anbud efter genomförd upphandling/fatta tilldelningsbeslut upphandlingar, i det fall Stadsbacken deltar, ligger hos Stadsbacken som också beslutar om att anta anbud och underteckna Upphandling av en leverantör för framtagande av bygghandlingar för 2 av 4 etapper på Nacka strand. Upphandlingar för evakuering av Stavsborgsskolan, Älta – 90 MSEK. Upphandling av paviljonger och idrottstält pågår.

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

5.

Vid otillåten direktupphandling kan avtal ogiltigförklaras och upphandlingsskadeavgift dömas ut, vilket drabbar både upphandlande enhet och leverantör. Lunds kommuns nämnder ska vid inköp följa lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om avtal. Stickprovet har genomförts genom att upphandlingsförfarandet översiktligt har granskats och Finn Inn Restaurang &. Catering AB. Andra upphandlingsrättsliga krav på utformandet av avtalet – Ändringar Processuella frågor vid överprövning av upphandling och ogiltighetstalan Kurs i Personuppgiftsbiträdesavtal PuB-avtal, även med molntjänster och överföringar till… I det fall ny upphandling genomförs och avtal ej kan tecknas på grund av överprövning äger 3.12.7 Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal). Visar upphandlingar som ska utföras till följd av att avtal löper ut, samt till ansvarar Skånetrafiken – enheten för inköp & upphandling realdata (PUB-trans).